Uw winkelwagen is leeg!

Gebruiksvoorwaarden

Hoe gebruiken we het?

Ons primaire doel bij het verzamelen van informatie van u is om u een efficiënte en aangepaste ervaring te bieden tijdens het gebruik van onze services. Dit stelt ons in staat om uw online winkelervaring te verbeteren door producten en diensten aan te bieden die aan uw specifieke behoeften voldoen en om uw gebruik van onze website bevredigender te maken. We gebruiken uw informatie op een aantal manieren. We doen bijvoorbeeld intern onderzoek naar demografie, interesses en sitegebruik van onze gebruikers om u beter te begrijpen en van dienst te zijn. We kunnen uw gegevens ook gebruiken om u informatie te verstrekken die in sommige gevallen is gericht op uw interesses.


Hoe beschermen we uw informatie?

Onze website maakt gebruik van industriestandaardtechnologie en inspanningen om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijk identificeerbare informatie te waarborgen. Deze omvatten beveiligde servers en firewalls. Alle gebruikersgegevens die we verzamelen, zijn beschermd tegen ongeautoriseerde toegang. Alleen bevoegde medewerkers die de informatie nodig hebben om een ​​specifieke taak uit te voeren, krijgen toegang tot deze informatie.


Orderacceptatie

Houd er rekening mee dat er bepaalde bestellingen kunnen zijn die we niet kunnen accepteren en moeten annuleren. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken om welke reden dan ook bestellingen te weigeren of te annuleren. Sommige situaties die ertoe kunnen leiden dat uw bestelling wordt geannuleerd, omvatten beperkingen van de beschikbare hoeveelheden voor aankoop, onnauwkeurigheden of fouten in product- of prijsinformatie, of problemen die worden geïdentificeerd door onze afdeling voor krediet- en fraudebestrijding. We kunnen ook aanvullende controles of informatie vereisen voordat we een bestelling accepteren. We zullen contact met u opnemen als het volledige of gedeeltelijke gedeelte van uw bestelling is geannuleerd of als aanvullende informatie nodig is om uw bestelling te accepteren.


Overmacht

De Verkopers zijn niet verantwoordelijk voor de vertraging bij verzending of niet-levering van de goederen als gevolg van oorlog, aardbevingen, ernstige overstromingen, brand en andere oorzaken van overmacht die door beide partijen zijn overeengekomen. De Verkopers zullen de Kopers echter per fax / telex, onmiddellijk van een dergelijk voorval op de hoogte brengen en binnen veertien dagen daarna per luchtpost aan de Kopers voor hun acceptatie een certificaat sturen dat is afgegeven door de bevoegde autoriteiten van de plaats waar het ongeval zich voordoet als bewijs daarvan . Onder dergelijke omstandigheden zijn de verkopers echter nog steeds verplicht om alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de levering van de goederen te bespoedigen. In het geval dat de late levering langer duurt dan tien weken, hebben de Kopers het recht om dit Contract te annuleren.


Algemeen

Deze Overeenkomst vertegenwoordigt de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangt alle eerdere overeenkomsten en vertegenwoordigingen tussen hen. Koppen die in deze gebruiksvoorwaarden worden gebruikt, zijn alleen ter referentie bedoeld en vormen op geen enkele manier een definitie of beperking van de reikwijdte van de sectie. Indien enige bepaling van deze Overeenkomst om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt geacht, zal deze bepaling slechts worden hervormd voor zover noodzakelijk om deze afdwingbaar te maken en blijven de andere bepalingen van deze Overeenkomst volledig van kracht en van kracht. Het falen van het Bedrijf om te handelen met betrekking tot een schending van deze Overeenkomst door u of anderen, vormt geen verklaring van afstand en mag de rechten van het Bedrijf met betrekking tot een dergelijke inbreuk of daaropvolgende inbreuken niet beperken.

SITE MAP
  • Heren
  • Kind
  • Dames
  • Heren Gewoonte
  • Kind Gewoonte